VICTORIA 6494

Foto saknas tyvärr på denna skuta…!
VICTORIA regnr: 6494. 70dwt. Hemmahamn: Borgholm. Rigg: Skonare. Motorstyrka: 24hk. Varv: Karlhamn. Byggår: 1881. Redare: Ernst Adrian Gunnar Nilsson, Borgholm. Befälhavare: Ernst Adrian Gunnar Nilsson. 1921, apr 22. Cert, pr skeppare Ernst Adrian Gunnar Nilsson, Borgholm, själv bef (sk II 72/1920), ½. Övrig delägare: arbetare Otto Nilsson, Borgholm, ½. Motor på 28 hk.

1935, okt 30: anmälan från 2:e fartygsinspektören; fartyget var för ca 7 – 8 år på resa Byxelkrok – Borgholm med last av troligen sten. Vid angöring av Borgholm råkade det under svårt väder törna på grund utanför norra hamnpiren och blev efter några dagar vrak.

1935, nov 13: anmälan; hamnkapten Ivar Sjöberg vill minnas, att fartyget för ca 12 år sedan avgått från Borgholm till Byxelkrok, där trälast skulle intagas. Vid tillfället hade hård NV storm varit rådande, varför fartyget, då det kommit strax norr om Borgholm, måst vända för att åter föras in i hamnen. Enär fartygets maskin ej fungerat, hade det ej kunnat manövreras, utan vid inloppet stött emot antingen pirhuvudet eller ett i närheten liggande grund. Fartyget hade emellertid kunnat taga sig in i hamnen, där det förtöjdes. Natten efter grundstötningen hade det sjunkit vid förtöjningsplatsen. Skepparen Ernst Nilsson bodde nu i Stockholm. Fartyget hade en tid efter olyckan sprängts, enär det utgjorde en fara för sjöfarten i hamnen.

Den 19 dec 1921 förliste Victoria och blev liggande som vrak strax innanför hamnpiren i Borgholm med masttopparna ovan vattnet. Bärgningen misslyckades, och efter ett par år sprängdes hon. Victoria står i 1929 års skeppslista fortfarande registrerad och avfördes först 1935.