STRANDADE SKEPP & FÖRLISNINGAR RUNT ÖLAND

Under åren är det många skepp som har förlist i Kalmarsund samt i Östersjön runt Öland.

Fartyget BALTIC strandat vid Tokenäs udde 29 september 1931.
DOVRE

Dovre av Brantevik, byggd i Tvedestrand 1885. Hon var på 434 bruttoton och inköptes till Sverige 1905. Hade i början av april 1911 på resa Simrishamn – Mönsterås i barlast ankrat i Blårörsviken n. om Borgholm för den hårda stormen. Den 3 april brast båda ankarkättingarna och fartyget drev upp i viken och strandade. Skutan blev vrak och kondemnerad i Kalmar. Höggs senare upp på platsen.