TEXERINA 2296

TEXERINA regnr 2296

TEXERINA regnr: 2296. Jakt.Hemmahamn: 1909: Sandvik. 1918: Borgholm. 1909, apr 16: anmälan: huvudredare och befälhavare: skeppare Johan Fredrik Zakrisson, Sandviken, sedan han köpt 2/3 från P W Gustavsson. 1918, jan 18. Cert, skeppare David Konrad Augustinus Gerlofsson, Borgholm; själv befälhavare. Köpekontrakt av den 4.1.1918; 3.500 kr. 1922, mars 30. Cert, pr skeppare Janne Wiktor Andersson, Bredsätra (H); själv befälhavare, 2/3. Övrig delägare: husägare Otto Nilsson, Borgholm, 1/3. Köpekontrakt av den 1.2.1922; 4.000 kr, varav 3.500 kontant och 500 kr på revers. 1923, jan 2: J W Andersson har sålt sin andel till N A Johansson och David Gerlofsson med 1/3 till vardera för 500 kr och O Nilsson har sålt sin andel till Th Andersson för 275 kr. 1923, maj 8: anmälan; såld till pr lantbrukare Theodor Andersson, [Laxeby (H)], Bredsätra, 1/3. Övriga delägare: lantbrukare N A Johansson och skeppare David Gerlofsson, Borgholm, 1/3 vardera. Befälhavare: J W Andersson. 1924, juli 12. Cert, skeppare Karl Oskar Widerberg, Borgholm; själv befälhavare. Köpt den 9 januari 1924 på offentlig auktion för 625 kr. 1927, juni 1. Cert, pr sjöman Karl Hallberg, Borgholm, ½. Befälhavare: skeppare Janne Wiktor Andersson, ½. Köpebrev av den 1.11.1926; 1.550 kr. 1929, maj 17: befälhavare: Johan Alfred Strömberg, Sandviken. 1932, dec 19: Karl Hallberg dömd för att han 1928 köpt viss andel i Texerina utan att anmäla detta. 1934, sep 18: intyg: Delvis upphuggen och slopad i Borgholm, skeppsmäklare David Gerlofsson.

TEXERINA i Borgholm år 1934.