SYDFART 2386

SYDFART regnr 2386

SYDFART: ex. Ann ex. Stigfjord ex. Hamnfjord ex. Olof Trätälja. Regnr: 2386. 280dwt. Hemmahamn: Grönhögen. Motorfartyg. Motorstyrka: 240hk. Varv: Thorskog. Byggår: 1879. Redare: Sven Larry Hansson, Grönhögen. Befälhavare: Sven Larry Hansson. SYDFART inköptes till Öland 1977 och är Sveriges äldsta fartyg i fraktfart och det sista fartyg av Ölands alla fraktsskutor. I April 2012 gick sista resan i fraktfart för Larry & Peter Hansson.

SYDFART ägs numera av ett partrederi med Kalmar som hemmahamn och har fått tillbaka sitt ursprungsnamn OLOF TRÄTÄLJA.

SYDFART ”på lätten”
OLOF TRÄTÄLJA i Kalmar hamn. Foto: Fredrik Anderson 211129.