SVEN 5335

SVEN regnr 5335

SVEN regnr: 5335. Skonare / Galeas. Hemmahamn: Borgholm. 1929: Sandvik. 1925, okt 23. Cert, motorskonare, skeppare Emil Alfred Pettersån, (Söderfors), Borgholm; själv befälhavare. Köpebrev av den 25 sept 1925; 11.500 kr. 1929, mars 16. Cert, pr skeppare Gustav Fredrik Gabriel Zackrisson, Sandviken, 2/3. Befälhavare: Johan Fredrik Zackrisson (Beh.bev 307/1914), 1/3. Köpekontrakt av den 11 mars 1929; 12.000 kr. 1929, juli 25: anmälan; huvudredaren befälhavare (sk II 25/1926). 1936, juli 28 kl 3.20 fm på resa Malmö – Karlskrona/Färjestaden med last av olja och bensin under befäl av G F Zackrisson med 3 mans besättning ca 8 distansminuter SO om Ystad kolliderat med finska motorfartyget ’Alca’ av Mariehamn. Kl 3.20 lämnade bästemannen ratten för att gå ned i maskinrummet. Han hade dessförinnan iakttagit ett mötande maskindrivet fartyg på BB bog. Efter någon minuts uppehåll i maskinrummet fann bästemannen vid uppkomsten på däck, att fartyget girat babord och befann sig i hotande närhet av det mötande fartyget. Strax därefter skedde sammanstötningen, varvid ’Alca’s stäv skar in i ’Sven’s styrbordssida akter om förriggen. Besättningen räddades över på ’Alca’ och strax därefter sjönk ’Sven’. Om haveriet: Befälhavaren och hans hustru samt tre besättningsmän lyckades rädda sig över till ’Alca’ som var på resa Kotka – Scarborough med trälast och erhöll inga allvarligare skador. Vid sjöförhör i Köpenhamn framkom, att när bästemannen gick ned i maskin, stöttade han rodret med en träribba, men under hans frånvaro ramlade ribban bort. Tack till Anders Andersson för historiken – Bild från Anders Björkmans samling