SONJA ex ERNST BERGER oreg

Bogseraren ERNST BERGER som senare blev lastbåten SONJA

—- bogserångfartyg/lastmotorfartyg ERNST BERGER GUST. LEWERENTZ SANDÖ II SONJA

Byggd 1877 i Stockholm vid W Lindbergs Mek Verkstads- & Varfs AB av järn, # 140.

32.52 brt 13.26 nrt (SV 1917) Dim: 17.23 x 3.82 x 2.06 m.

Compoundångmaskin på 75 ihk av varvets tillverkning; 1912: 18 hk June Munktell tändkulemotor och 1938: 25 hk Avance tändkulemotor.

1877: levererad till C A Sharp & Co, Stockholm. ERNST BERGER.

18xx: överförd på Kungsgården-Marieberg AB, Marieberg.

1911, juni: totalförstörd inredning och totalförstört maskineri vid en brand.

1912: såld till Sandö Glasbruks AB, Sandö, som lät bygga om det till lastmotorfartyg vid Hernösands Verkstad & Varf.

1920: överförd på AB Svenska Fönsterglasbruken, Sandö. GUST. LEWERENTZ.

1923: nytt namn: SANDÖ II.

1928: såld till John och Fredrik Öberg, Köpmanholmen. SONJA.

1931: såld till Sigfrid och Charles Svensson, Fagervik, för 4.000 kr.

1938: såld till Sören Hägglund och Gustaf Löjdqvist, Fagervik, för 3.500 kr.

1939: såld till David Gerlofsson, Borgholm.

1951: såld till Hugo Arnerud, Köping. Fartyget var då att betrakta som vrak.

1953: skrotad i Oskarshamn.