SJÖBERG 1090

SJÖBERG regnr 1090
SJÖBERG regnr 1090

SJÖBERG regnr: 1090 Slup. Byggd i 1852 i Persnäs; förbyggd 1864. 1871: J Engelund, Öland, själv befälhavare. 1873/1875: P Olsson, Öland, själv befälhavare. 1877: N P Sandin, Böda, själv befälhavare. 1884, juli 23: P Ohlsson, Källa socken; befälhavare: N Magnusson. 28,89 brt, 27,04 nrt. 1891: P Nilsson, Källa; befälhavare: N Magnusson. 1892: förbyggd i Figeholm av Anders Petter Andersson samt timmerman Carl August Nilsson. 1892. M Magnusson, Källa, själv befälhavare. 1894, mars 17. Cert, pr skeppare Nils Magnus Magnusson, Källahamn; själv befälhavare, ¾. Övrig delägare: undantagsman Petter Ohlsson, Honungstorp, ¼ . Köpekontrakt av den 27 mars 1897; ¼ såld för 400 kronor. 1896, apr 16: mätbrev; 28,89 brt, 22,26 nrt. 1897, mars 27: Petter Ohlsson säljer sin ¼ till N M Magnusson för 400 kr. 1897, juni 11. Cert, skeppare Nils Magnus Magnusson, Källahamn. 1901, maj 21. Cert, pr skeppare Nils Magnus Magnusson, Källahamn; själv befälhavare, ¾. Övrig delägare: sjöman Karl Petter Nilsson, Nyby, ¼. Köpekontrakt av den 30 maj 190?; ¼ såld för 400 kronor. 1906, juli 20. Cert, Nils Magnus Magnusson, Källahamn; ensam ägare och själv befälhavare. 1/4 återköpt den 30 maj 1906 för 400 kr. 1916, aug 9. Cert, stenhuggare David Konrad Augustinus Gerlofsson, Borgholm: Befälhavare: Ernst Emil Olsson, Föra s:n.