REMIGA 4821

REMIGA 4821
REMIGA Regnr: 4821. 80dwt. Hemmahamn: Borgholm. Rigg: Galeas. Motorstyrka: 20hk. Varv: Humlebaek Byggår: 1897. Ägare & Befälhavare: 1954-1955, Harry Gunnar Olsson, Borgholm. 1955, okt 18: såld till finske medborgaren Tapio Hahta med okänd adress för 9.000 kr. 1956, nov 25: anmälan av Erik Karlsson, Stockholm: tidigare ägaren Harry Gunnar Olsson har uppgett, att Erik Karlsson köpt fartyget, men detta var bara en skenaffär för att fartyget skulle kunna föras ut ur landet. 1955, dec 9: fartyget belagt med kvarstad av Åbo Tull¬kammare. Utmättes den 23 januari 1956 som förbruten till staten och såldes på tullauktion den 16 okt 1956 till finske skepparen Petri Evald Rosenberg, Rymättylä, Finland. 1957, dec 18: intyg; tillhör numera skeppare Petri Evald Rosenberg som inköpt fartyget på tullauktion den 16.¬10 1956. Fi Hfl 1957/1963: , Petri Evald Rosenberg, Rymättylä. 44,48/44.00 br, 24,66/24.00 n, Dim: 20.03/19.53 x 5.47 x 1.98 m. Motor 29 hk. 80/70 tdw på 2.45 m. Regnr 1360 Turku. Struken 1963.