POJKEN oregistrerad

POJKEN Degerhamn.
POJKEN Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Jakt. Ägare och redare: Hagman, Degerhamn. Ägdes av Ölands Cement AB i slutet av 1800-talet, och fördes av Carl Fredrik Hagman, Hammarby. Han köpte slupen 1919 och förbyggde densamma i Berkvara. Han seglade den till sin död 1934. Sonen Kalle övertog skutan och sålde den 1936 till Gustaf Svensson, Kolboda. Såld 1949-50 via Larsson, Degerhamn, till en grupp estländare, som tänkte segla till Kanada. detta blev ej av, utan slupen blev liggande i Norrköping, där förfallet sätter in. Pojken blev aldrig motoriserad.
POJKEN vid kaj i Degerhamn.