ÖLANDSSUND II 9836

ÖLANDSSUND II i Borgholm år 1964 foto: Rolf J.
ÖLANDSSUND II ex Jaba. regnr: 9836. 270dwt. Hemmahamn: Degerhamn. Motorfartyg. Motorstyrka: 150hk. Redare: 1959: Börje Hagman, Kalmar. 1964: Hjalmar Hagman, S:a Möckleby. Befälhavare: Börje Hagman, Kalmar. Ölandssund II såldes 1972 till Kalmar och döptes då om till Eksund. Den 3 oktober 1982 kolliderade Eksund med fartyget Scanvik i Kalmarsund. 1987 såldes hon till Coralspring Navigation, Ltd, Panama. 1992 var fartyget inblandad i en vapensmuggling,Fartyget prejades och beslagtogs i Biscaya, därefter sprängdes Eksund och sjönk i Atlanten. Tack till Rolf J för bilden på Ölandssund II.