LILLY 2026

Foto på Lilly 2026 saknas tyvärr…!

LILLY regnr: 2026 60 dwt Hemmahamn: Sandvik Rigg: Slup/Galeas/Jakt Varv: Värnanäs Byggår: 1877. Redare & Befähavare: 1915, maj 1. Cert, skeppare Johan August Pettersson, Sandvik; själv befälhavare. Köpebrev av den 24 april 1915; pris ej angivet. 1918, maj 22. Cert, pr fabrikör August Gerlofsson, Djupvik, ½. Befälhavare: Johan Albert Johansson, Persnäs, ½. Köpebrev av den 28 mars 1918; 8.000 kr. Johan Albert Johansson påmönstrar den 22 juni 1918 i Västervik. 191x: August Gerlofsson säljer sin hälft till lantbrukare Johan Aug Pettersson, Risnäs, Källa socken, för 3.500 kr. 1919, juli 25: anmälan; befälhavaren, Johan Albert Johansson, klagar. Han erkänner inte Johan Aug Pettersson som huvudredare, ’vilket han utger sig för att vara’. 1920, april 7: köpebrev; Johan Aug Pettersson säljer sin hälft till August Theodor Karlsson, Sandvik, som utses till huvudredare. Pris: 4.200 kr. 1922, sep 20: Johan Albert Johansson, säljer sin hälft till Johan Persson för 3.000 kr. 1924, okt 30: köpebrev; P Aug Pettersson säljer hela fartyget till förre handlande Harald Jakobsson, Borgholm, ½ och skeppare Waldemar Ekelin, Strömsdal, Egby socken, ½, för 1.500 kr. Befälhavare bli Waldemar Ekelin. Lilly såldes i Februari 1926 till Gustaf Johansson, Ronneby. (Tack till Anders Andersson för historik!)