KLIPPEN 6973

KLIPPEN Regnr: 6973. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Skonare. Motorstyrka: 30hk. Varv: Uetersen av Gebr Schedelgarn. Byggår: 1905. 1951, sep 13. Cert, pr chaufför Nils Alfred Frans Rydberg, Degerhamn. Befälhavare: Kjell Neon Gustavsson (sk I 25/1949). Övrig delägare: bästeman Bror Karl Gustav Gustavsson, alla 1/3 vardera. Köpebrev av den 10 september 1951; 35.000 kr

1972: registrerat som lustfartyg , ägare: Richard Olle Engqvist, Stockholm.