GUSTAF regnr 2430

GUSTAF 2430
GUSTAF regnr: 2430 Hemmahamn: 1922: Borgholm 1926: Sandvik. Rigg: Skonare Varv: Ekenäs Byggår: 1877. Redare& Befälhavare: 1922, apr 11. Cert, pr kommunalordförande Per Alfred Pettersson, (Persnäs), Borgholm, 1/3. Befälhavare: Karl Ernfrid Johnsson, Borgholm (Beh bev 516/1913), ej delägare. Övriga delägare: Alfred Pettersson, Persnäs samt Carl Wilhelm Larsson, Persnäs, 1/3 vardera. Köpebrev av den 1 april 1922; 7 500 kr till Ernfrid Johnsson, Borgholm. 1922, juli 28: anmälan, att 1/3 sålts av Karl Ernfrid Johnsson, Borgholm till Per Alfred Pettersson för 500 kr. 1926, apr 3: befälhavare: Carl Edvin Sjöström, Sandvik (sk 21/1926). 1932, nov 28: anmälan, att pråmfartyget CARLHOLM 28 (fd skonaren Gustaf) blivit sänkt och användes som vågbrytare. Intyg den 20 okt 1932, att fartyget den 19 maj 1932 avriggades och sänktes. (Tack till Anders Andersson för bild samt historik. )