FRIDA 286

Foto saknas tyvärr på FRIDA regnr 286….!

Regnr: 286

Varv: Ljugskile, Petrs Mattsson

Material: Ek och fur

Byggår: 1892

Hemort: 1908: SANDVIK 1924 2 maj : BORGHOLM 1924 11nov: MÖRBYLÅNGA

Rigg: Jakt

Maskin: –

Brt: –

Ägare: se historik nedan

Befälhavare: se historik nedan

Byggd 1892 i Ljungskile av kvartersman Petrus Mattsson av ek och fur enligt intyg den 28/6 1892 för räkning J W C Koch, Falkenberg. Mätbrev av den 14 juli 1892.

1892, juli 16: såld till L Nilsson från J W C Koch för 3.500 kronor. Mätbrev 14 juli 1892.

1892, aug 16. Cert, pr skeppare Ludvig Nilsson, Falkenberg; befälhavare: Carl Alfred Johansson, Falkenberg, 1/2 vardera.

1900, jan 31. Cert, skeppare Carl Alfred Johansson, Falkenberg; själv befälhavare. Köpt ½ den 10 jan 1900 för 1.800 kr

1902, okt 9 kl 01 kolliderade utanför Lappegrunds fyrskepp med ångfartyget ’Öresund’, regnr 3256, av Helsingborg, och övergavs av besättningen. Vraket påträffades senare och infördes till Helsingborg.

1908, apr 3. Cert, pr lantbrukare Johan Petter Larsson, Sandviken; befälhavare: Johan August Pettersson, Sandviken, ½ vardera.

Köpebrev av den 28 mars 1908; 2.300 kr.

Sv Skl 1908: 26,41 brt, 21,85 nrt, dim: 13,79 x 5,71 x 1,81 m.

1914, apr 17: anmälan; såld till pr sjöman Einar Ekeroth, Drag; befälhavare: skeppare Rikard Ekeroth, Drag, ½ vardera. Köpebrev av den 16 apr 1914; 2.200 kr.

1918, apr 20. Cert, skeppare Einar Rolf, Gamleby; själv befälhavare. Köpebrev av den 13 febr 1918, ej pris.

1919, aug 7. Cert, skeppare Sixten Victor Engström, Västervik; själv befälhavare. Köpebrev av den 22 apr 1919; 4.000 kr.

1921, dec 24. Cert, skeppare Algot Törndahl, Västervik; själv befälhavare. Köpekontrakt av den 17 dec 1921, 2.000 kr.

1924, maj 2. Cert, pr styrman Manne Edvin Johansson, Borgholm; befälhavare: Karl Edvin Augustinus Pettersson, Borghage, ½ vardera. Köpebrev av den 19 mars 1924; 1.550 kr.

1924, nov 11. Cert, skeppare Johan Albin Hedenberg, (Stenåsa), Mörbylånga; själv befälhavare (sk II 65/1918), *1886 i Ås s:n. Köpebrev av den 27 sep 1924; 1.500 kr.

1928, okt 29: intyg av fartygsinspektör C J Olsson, Kalmar, att fartyget vid hans besök den 26 oktober i Mörbylånga var upphugget ända ned till lättvattenslinjen.

1930, mars 14: landsfiskalen i Mörbylånga: J A Hedenberg har ej kunnat påträffas. Hans hustru Ellen, med vilken han ligger i hemskillnadsprocess, meddelar, att han försvann för ett år sedan, och medtagit alla handlingar. Han seglade då i en skuta vid namn ’Hans’ av Kalmar. Det fanns då ingen registrerad skuta med det namnet hemmahörande i Kalmar.