ERNI regnr 7627 ex HANS ex GRONO

ERNI regnr 7627

Regnr: 7627

Varv: GRONINGEN

Byggår: 1916

Hemort: DEGERHAMN

Maskin: 80hk 1951: 110hk

Rigg: Galeas

Brt: 99, 61

Ägare: 1945: Hjalmar Hagman, S:a Möckleby

1951: Elon Martin Rooth, Albrunna

Befälhavare: Hjalmar Hagman, S:a Möckleby

1951: Elon Martin Rooth, Albrunna

ERNI förliste vid Busören år 1956 men iståndsattes igen med ny ägare, Arthur Johansson, Karlskrona.