EMMA regnr 3734

EMMA 3734

Regnr: 3734

Varv: Landskrona

Byggår: 1900

Hemort: 1947: FÄRJESTADEN 1955: SANDVIK

Rigg: Galeas

Maskin: 32hk

Brt: 42,40 1958: 47 ton

Ägare: 1947: Einar Erik Alfred Eriksson, Färjestaden 1955: Erik Persson, Sandviks Bruk

Befälhavare: 1947: Einar Erik Alfred Eriksson, Färjestaden 1955: Edvin Johansson, Stenninge

Från 1961 finns EMMA ej registrerad i Skeppslistorna.

EMMA 3734 vid kaj.