ANN 6267

ANN 6267 i Byxelkrok.

Regnr: 6267

Varv: SVENDBORG

Material: Ek

Byggår: 1900

Hemort: 1947: FÄRJESTADEN

Rigg: Galeas omregistrerad till motorfartyg år 1958

Maskin: 35hk 1955: 64hk

Brt: 1953: 60,06 ton 1958: 58 ton

Ägare / Redare: 1947: Tyra Ingeborg Johansson, Färjestaden.

1958: John Tove Ivar Johansson, Färjestaden.

Befälhavare: 1947: John Tove Ivar Johansson, Färjestaden.

Tidigare namn och ägare se ANNIE 6267

ANN 6267 såldes år 1971 som lastfartyg till Belgien.