AMALIA regnr: 6159

Amalia 6159 i Uppsala.

AMALIA regnr: 6159. Hemmahamn: Degerhamn. Rigg: Skonare, omkr 1943 omtacklad till Galeas. Motorstyrka: 1920: 22hk. Varv: Marstal. Byggår: 1904. 1952, apr 24: anmälan; såld till pr fru Ruth Ragnhild Maria Johansson, Degerhamn, ¼. Befälhavare: John Viktor Julius Johansson, Degerhamn, ½ (Beh.bev 311/1936). Övriga delägare: sjöman Arne Jonny Mauritz Johansson och fröken Ragna Ingegerd Marianne Johansson, Degerhamn, 1/8 vardera. Köpebrev 24.4.1952, 25.000 kr. 1961, mars 7: befälhavare: Arne J M Johansson, Degerhamn (Bef.brev 9/1959). 1963, feb 25: Cert, motorgaleas, samma ägare och samme befälhavare. 1963, april 19: befälhavare: J V J Johansson, Degerhamn. 1963, juli 18: köpebrev; såld till Martin Brent, Leigh. England. (Tack till Anders Andersson för historik om Amalia)

Anmälan om försäljning ingavs den 24 april 1952. Köpare var ett partrederi i Degerhamn med fru Ruth Ragnhild Maria Johansson som huvudredare och ägare av 1/4. Befälhavare var hennes man, John Viktor Julius Johansson, med 1/2 i fartyget. Övriga delägare var deras barn, sjömannen Arne Jonny Mauritz Johansson och fröken Ragna Ingegerd Marianne Johansson i Degerhamn med 1/8 vardera. Köpebrevet var daterat den 24 april och köpeskillingen utgjorde 25 000 kronor. Degerhamn blev ny hemort. Sonen Arne Johansson blev befälhavare den 7 mars 1961. Den 25 februari 1963 fick Amalia certifikat som motorgaleas med samma ägare och befälhavare. Omtacklingen var gjord 1943 men hade inte anmälts tidigare. John Viktor Julius Johansson i Degerhamn blev befälhavare den 19 april 1963.

Amalia 6159 med hemort Skärhamn.