KÄLLAHAMN

Källahamn är en historisk hamn för segelskutor, utskeppningshamn för sten och fiskehamn på östra Öland

I anslutning till hamnen finns viss bebyggelse, men invånarantalet är mindre än 50 (2012).

Hamnen var öns främsta under 1800-talets andra del fram till omkring 1900, då Sandviks moderna hamn byggdes på Ölands västra sida. Dessförinnan hade Källahamn Ölands största samlade handelsflotta med 15 seglande skutor år 1878 som framförallt fraktade trappsten till Stockholm.

På 1900-talet började man i större utsträckning använda hamnen som fiskehamn för yrkesfiske. Efter 1980-talet minskade fångsterna och yrkesfisket upphörde 2010. (Wikipedia)

Nr: KR7

Regnr:

Sign:

Varv: Väggavarvet, Karlshamn

Material: Trä

Byggår: 1959

Hemort: KÄLLAHAMN

Maskin: Bytt år 1968 , 99kw

Längd: 13 m

Bredd:

Djupg:

Brt: 20 ton

Ägare: 1959: Karl Olsson, Källahamn 1990: Bo Olsson

Såldes 2004 till Bror Esperi, Vägga och blev KN 11 Capri af Vägga.